برنامه نویسی به زبان ++c
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : برنامه نویس
نویسندگان
نظرسنجی
شما از کدام سیستم عامل استفاده می کنید؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
این برنامه معادله ای درجه یک را دریافت می کند و ریشه ی آن را محاسبه می کند
و به درخواست یکی از دوستان نوشته شده است.


#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main()
{
    float a,b,c;
    printf("moadeleye be forme ax+b=0\n");
    printf("Enter a=");
    scanf("%f",&a);
    printf("Enter b=");
    scanf("%f",&b);
    c=float((-1*b)/a);
    printf("risheye moadeleye %gx+%g=0 ==> %g",a,b,c);
    getch();
    return 0;
}


نوع مطلب : برنامه نویسی، 
برچسب ها : برنامه ی حل معادله ی درجه یک، برنامه زبان سی، ریشه ی مرتبه یک، حل معادله ی درجه یک، حل معادله درجه اول،
لینک های مرتبط :

       نظرات
پنجشنبه 17 بهمن 1392
برنامه نویس
این برنامه معادله ی خط گذرنده از (x,y), (m,n) را محاسبه می کند.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
    float x,y,m,n,shib;
    printf("x=");
    scanf("%f",&x);
    printf("y=");
    scanf("%f",&y);
    printf("m=");
    scanf("%f",&m);
    printf("n=");
    scanf("%f",&n);
    shib=(n-y)/(m-x);
    printf("moadeleye khat beyne (%g,%g),(%g,%g):",x,y,m,n);
    printf("y=%g*x+%g",shib,-1*shib*x+y);
    getch();
    return 0;
}

نوع مطلب : برنامه نویسی، 
برچسب ها : برنامه معادله ی خط،
لینک های مرتبط :

       نظرات
پنجشنبه 7 آذر 1392
برنامه نویس
برنامه ای که آرایه ای به طول 10 راتعریف نموده مقادیر خانه های این ارایه را از ورودی دریافت کرده سپس2برابر مجموع خانه های زوج را از مجموع خانه های فرد کم نموده و نتیجه را چاپ می کند و به درخواست یکی از دوستان نوشته شده است.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
    int arr[10];
    int result=0;
    int sum=0,sub=0;
    for(int i=0;i<10;i++)
    {
        printf("array[%d]=",i+1);
        scanf("%d",&arr[i]);
    }
    for(int j=1;j<10;j=j+2)
        sum=sum+arr[j];
    for(int k=0;k<10;k=k+2)
        sub=sub+arr[k];
    result=2*sum-sub;
    printf("result = %d",result);
    getch();
    return 0;
}


نوع مطلب : برنامه نویسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
پنجشنبه 7 آذر 1392
برنامه نویس
این برنامه  n عدد را از ورودی گرفته وتعداد ارقام آن را در خروجی چاپ می کند و به درخواست یکی از دوسنان نوشته شده است.


#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
    int n;
    printf("n ra vared kon:\n");
    scanf("%d",&n);
    while(n>=0)
    {
        int x,counter;
        counter=0;
        printf("adad ra vared kon:\n");
        scanf("%d",&x);
        while(x>0)
        {
            x=x/10;
            counter++;
            n--;
        }
        printf("tedad argham:%d\n",counter);
    }
    getch();
    return 0;
}

نوع مطلب : برنامه نویسی، 
برچسب ها : برنامه تعداد ارقام عدد،
لینک های مرتبط :

       نظرات
پنجشنبه 7 آذر 1392
برنامه نویس
با تشکر از تذکر به جای جناب آقای محمد مبنی بر وجود یکسری باگها برنامه ی قبلی در زیر اصلاح شده است.
ادامه مطلب


نوع مطلب : برنامه نویسی، 
برچسب ها : برنامه نویسی c++،
لینک های مرتبط :

       نظرات
جمعه 4 مرداد 1392
برنامه نویس
برنامه ای که عدد سه رقمی رابه ریاضی دریافت می کند و آن رابه فارسی چاپ می کند که به درخواست یکی از دوستان نوشته شده است.
برنامه در ادامه مطلب.....ادامه مطلب


نوع مطلب : برنامه نویسی، 
برچسب ها : برنامه نویسی،
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 16 اردیبهشت 1392
برنامه نویس
این برنامه به درخواست یکی از دوستان نوشته شده است
محیط و مساحت مربع را با استفاده از قطر آن محاسبه می کند.

#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main()
{
float y,s,p;
printf("ghotr ra vared konid");
scanf("%f",&y);
s=pow(y,2)/2;
p=2*sqrt(2)*y;
printf("masahat=%f,mohit=%f",s,p);
return 0;
}
نوع مطلب : برنامه نویسی، 
برچسب ها : برنامه محاسبه مساحت مربع، برنامه محاسبه محیط مربع، برنامه محاسبه محیط مربع با استفاده از قطر، برنامه محاسبه مساحت مربع با استفاده از قطر،
لینک های مرتبط :

       نظرات
جمعه 18 اسفند 1391
برنامه نویس
این برنامه عددی اعشاری را از کاربر دریافت می کند و معکوس آن را چاپ می کند.(مثلا:۱۲.۷۳ ->۳۷.۲۱)

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int main()
{
   clrscr();
   float n,m=0;
   int a,k=0,j=0,i=1;
   printf("enter a number:");
   scanf("%f",&n);
   a=n;
   n=n-a;
   while(a!=0)
   {
   m+=(a%10)*pow(10,-i);
   a=a/10;
   i++;
   }
   while(n!=0)
   {
   k=n*10;
   m+=k*pow(10,j);
   j++;
   n=(n*10)-k;
   }
   printf("%f",m);
   getch();
   return 0;
}
نوع مطلب : برنامه نویسی، 
برچسب ها : برنامه معکوس اعشاری، برنامه معکوس عدد اعشاری، برنامه وارون اعشاری، برنامه وارون عدد اعشاری، برنامه وارون اعداد اعشاری، برنامه معکوس اعداد اعشاری،
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 9 بهمن 1391
برنامه نویس
این برنامه به کمک رشته ها دو عدد ۵۰۰ رقمی را در هم ضرب می کند.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
void zarb(char *n1,char *n2,char *r)
{
   strrev(n1);
   strrev(n2);
   int i,j;
   for(i=0;n1[i];i++)
     for(j=0;n2[j];j++)
       r[i+j]+=(n1[i]-'0')*(n2[j]-'0');

   for(i=0;i<1000;i++)
   {
     r[i+1]+=r[i]/10;
     r[i] %=10;
   }

   for(i=999;r[i]==0;i--);

   for(;i>=0;i--)
     r[i]+='0';

   strrev(n1); //strrev is reverse string
   strrev(n2);
   strrev(r);

}
int main()
{
 char num1[500]={0};
 char num2[500]={0};
 char num3[1000]={0};
 printf("Enter num1:");
 gets(num1);
 printf("Enter num2:");
 gets(num2);
 zarb(num1,num2,num3);
 puts(num3);
 getch();
 return 0;
}
نوع مطلب : برنامه نویسی، 
برچسب ها : ضرب دو عدد بزرگ، اعداد صحیح بزرگ، ضرب اعداد صحیح بزرگ،
لینک های مرتبط :

       نظرات
پنجشنبه 14 دی 1391
برنامه نویس
برنامه زیر دو تابع مرتب سازی حبابی است
در مرتب سازی حبابی هوشمند اگر کل آرایه مرتب باشد از تابع خارج می شود.
i در مرتب سازی بازگشتی ابتدای آرایه و n طول آرایه است.

void BubbleSortBazghashti(int *t,int i,int n)
{
    int temp;
    if(i<n-1)
    {
        if(t[i]>t[i+1])
        {
            temp=t[i];
            t[i]=t[i+1];
            t[i+1]=temp;
        }
        BubbleSort(t,i+1,n);
        BubbleSort(t,i,n-1);
    }
}
//***************************
void ‌‌BubbleSortHoshmand(int *t,int n)
{
    int i,j,temp,flag;
    for(i=1;i<=n-1;i++)
    {
        flag=1;
        for(j=0;j<=n-1-i;j++)
            if(t[j]>t[j+1])
            {
                temp=t[j];
                t[j]=t[j+1];
                t[j+1]=temp;
                flag=0;
            }
        if(flag) return;
    }
}
نوع مطلب : برنامه نویسی، 
برچسب ها : bubble sort، مرتب سازی حبابی، مرتب سازی حبابی بازگشتی، مرتب سازی حبابی هوشمند، برنامه مرتب سازی حبابی، bubble sort هوشمند، bubble sort بازگشتی،
لینک های مرتبط :

       نظرات
جمعه 28 مهر 1391
برنامه نویس
این برنامه آرایه ای به طول n را از کاربر دریافت کرده و آن را به ترتیب کوچک به بزرگ مرتب می کند.

void bubblesort(int *t,int n)
{
    int i,j,temp;
    for(i=1;i<=n-1;i++)
        for(j=0;j<=n-1-i;j++)
            if(t[j]>t[j+1])
            {
                temp=t[j];
                t[j]=t[j+1];
                t[j+1]=temp;
            }
}
int main()
{
    int i,n,a[1000];
    printf("lenght of array,n=");
    scanf("%d",&n);
    for(i=0;i<n;i++)
    {
         printf("array["%d"]=",i+1);
         scanf("%d,a[i]);
    }
    bubblesort(a,n);
}

نوع مطلب : برنامه نویسی، 
برچسب ها : برنامه bubble sort، برنامه مرتب سازی حبابی، برنامه sort حبابی، برنامه مرتب سازی،
لینک های مرتبط :

       نظرات
پنجشنبه 27 مهر 1391
برنامه نویس

/* Gaussian Elimination */
#include <math.h>
#include <stdio.h>

int main()
{
double matrix[16][16];
double b[16],x[16];
int n,i,count,j;
double ratio,temp;

/* Read in matrix and b */
scanf("%d",&n);
printf("The matrix is %d by %d\n",n,n);
printf("Matrix:\n");
for(i=0;i<n;i++){
        for(j=0;j<n;j++){
                /*scanf("%lf ",&matrix[i][j]);*/
                /* for Hilbert matrix */
                matrix[i][j] = 1. / (i+j+1);
        }
        scanf("%lf ",&b[i]);
        scanf("\n");
        b[i] = 1.;
}
for(i=0;i<n;i++){
        for(j=0;j<n;j++){
                printf("%lf ",matrix[i][j]);
        }
        printf("\n");
}
printf("Right Hand Side:\n");
for(i=0;i<n;i++){
        printf("%lf ",b[i]);
}
printf("\n");
/* Gaussian elimination */
for(i=0;i<(n-1);i++){
        for(j=(i+1);j<n;j++){
                ratio = matrix[j][i] / matrix[i][i];
                for(count=i;count<n;count++) {
                        matrix[j][count] -= (ratio * matrix[i][count]);
                }
                b[j] -= (ratio * b[i]);
        }
}
for (i=0;i<=n-1;i++){
        for(j=0;j<n;j++){
                printf("%lf ",matrix[i][j]);
        }
        printf("\n");
}
/* Back substitution */
x[n-1] = b[n-1] / matrix[n-1][n-1];
for(i=(n-2);i>=0;i--){
        temp = b[i];
        for(j=(i+1);j<n;j++){
                temp -= (matrix[i][j] * x[j]);
        }
        x[i] = temp / matrix[i][i];
}
printf("Answer:\n");
for(i=0;i<n;i++){
        printf("x%d = %lf\n",i,x[i]);
}
}

نوع مطلب : برنامه نویسی، 
برچسب ها : زبان سی، c++، visual studio c، برنامه نویسی، سی پلاس پلاس، پروژه c، روش حذفی گاوس، روش حذفی گاوس در حالت کلی،
لینک های مرتبط :

       نظرات
جمعه 22 اردیبهشت 1391
برنامه نویس

/*Objective :To find out the unknowns (x,y,z) using Gauss elimination method*/
#include"stdio.h"
#include"conio.h"
#include"math.h"
void main()
{
int i,j;
float a[3][4],b[3][4],c[4][4];
float x,y,z,p,q,r;
m:
printf("\nEnter the coefficients: ");
for(i=0;i<3;i++)
for(j=0;j<3;j++)
scanf("%f",&a[i][j]);
printf("\nEnter the constants: ");
for(i=0;i<3;i++)
scanf("%f",&a[i][3]);

if(a[0][0]!=0.0)
{
p=a[1][0];
q=a[0][0];
r=a[2][0];
for(j=0;j<=3;j++)
{
b[0][j]=-(p/q)*a[0][j];
a[1][j]+=b[0][j];
c[0][j]=-(r/q)*a[0][j];
a[2][j]+=c[0][j];
}
p=a[2][1];
q=a[1][1];
for(j=0;j<=3;j++)
{
b[1][j]=-(p/q)*a[1][j];
a[2][j]+=b[1][j];
}
printf("\n\nThe matrix becomes\n");
for(i=0;i<3;i++)
{
for(j=0;j<4;j++)
{
printf("%.4f\t",a[i][j]);
}
printf("\n");
}
z=a[2][3]/a[2][2];
y=(a[1][3]-a[1][2]*z)/a[1][1];
x=(a[0][3]-a[0][2]*z-a[0][1]*y)/a[0][0];
printf("\nThe solution is");
printf("\nX=%f, Y=%f , Z=%f",x,y,z);
}
else
{
printf("\nThe first cofficient must not be zero,Enter again");
goto m;
}
}
نوع مطلب : برنامه نویسی، 
برچسب ها : زبان سی، c++، visual studio c، برنامه نویسی، سی پلاس پلاس، پروژه c، روش حذفی گاوس، گاوس، روش حذفی گوس،
لینک های مرتبط :

       نظرات
جمعه 22 اردیبهشت 1391
برنامه نویس
این برنامه بنا به درخواست یکی از دوستان نوشته شده است
یک کاراکتر را از کاربر می گیرد و اگر جز حروف الفبا بود آن را به حروف بزرگ تبدیل می کند

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
int main()
{
    clrscr();
    char ch;
    printf("Enter a character:");
    ch=getche();
    if(ch>=97&&ch<=122)
    {
        ch=ch-32;
        printf("\n%c",ch);
    }
    else
    printf("\ncharacter is not alphabet");
    getch();
return 0;
}

نوع مطلب : برنامه نویسی، 
برچسب ها : زبان سی، c++، visual studio c، برنامه نویسی، سی پلاس پلاس، پروژه c، برنامه حروف الفبا، تبدیل حروف بزرگ به کوچک،
لینک های مرتبط :

       نظرات
جمعه 18 فروردین 1391
برنامه نویس
برنامه لیست پیوندی که به روش شی گرا پیاده سازی شده است را می توانید از این لینک دانلود کنید.نوع مطلب : برنامه نویسی، 
برچسب ها : زبان سی، c++، visual studio c، برنامه نویسی، سی پلاس پلاس، پروژه c، linklist object oriented، linklist، برنامه لینک لیست، برنامه لیست پیوندی، شی گرا، برنامه لیست پیوندی شی گرا، برنامه لینک لیست شی گرا، oop،
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 22 اسفند 1390
برنامه نویس


( کل صفحات : 2 )    1   2   
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic